Programové dotační řízení MČ Praha 7 se zpravidla vypisuje v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí. Žádosti se podávají prostřednictvím dotačního portálu MČ Praha 7 – Grantys.


Dotační řízení 2020

Programové dotační řízení MČ Praha 7 pro rok 2020 pro Vás aktuálně připravujeme.
 
Vyhlášení programového dotačního řízení MČ Praha 7 pro rok 2020 je plánováno na přelom měsíců září a října 2019. Sledujte prosím průběžně tuto stránku.

Žádosti o dotace se podávají pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického dotačního portálu MČ Praha 7 – Grantys. Žádosti se již nepodávají v listinné podobě.

MANUÁL DOTAČNÍHO SYSTÉMU pro žadatele a příjemce dotace

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor kancelář starosty a tajemníka
nábř. Kpt. Jaroše 1000
Praha 7

Úřední hodiny

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě
placeholder

Strnadová Michaela, PaeDr.

vedoucí odboru
dveře č. 255
tel. +420220144233
gsm. +420731628904
StrnadovaM@Praha7.cz

Výsledky programového dotačního řízení MČ Praha 7 v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí a péče o veřejný prostor pro rok 2019

Usnesení č. 0004/19-Z
Důvodová zpráva k návrhu 

Usnesení č. 0037/19-Z


Rada MČ Praha 7 vyhlásila usnesením č. 0743/18-R programové dotační řízení MČ Praha 7 v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí a péče o veřejný prostor pro rok 2019.

Žádosti o dotace se podávají v termínu od 19. do 23. 11. 2018. V Dotačním portálu MČ Praha 7 je však žadatelé mohou zpracovávat již nyní. 

Podrobné informace k dotačnímu řízení naleznete v Pravidlech.

Pravidla městské části Praha 7 pro poskytování programové dotace pro rok 2019
Potvrzení o podání žádosti
Zásady zpracování osobních údajů
Text vzorové dotační – veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace do 50 tis. Kč
Text vzorové dotační – veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nad 50 tis. Kč

Prosíme, prostudujte důkladně pravidla pro poskytování programové dotace a manuál dotačního systému.
Doporučujeme nenechat podání žádosti o dotaci na poslední chvíli.

Programové dotace městské části Praha 7 jsou účelovým poskytnutím finančních prostředků žadatelům na bezpečnostní, kulturní, sportovní, vzdělávací, zdravotně sociální a jinou obecně prospěšnou činnost. Vyhlašují se zpravidla jednou ročně.

Výsledky poskytnutí programových dotací

Poskytnutí dotací městské části Praha 7 v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí pro rok 2018
Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 7 č. 0004/18-Z ze dne 29.01.2018

Důkladně si prosím pročtěte Pravidla MČ Praha 7 pro poskytování dotace pro rok 2018, kde naleznete veškeré potřebné informace.
Žádosti v programovém dotačním řízení MČ Praha 7 pro rok 2018 se podávají od 30.10. do 06.11.2017 (ne dříve ani později).