Jsem rezident a vlastním vozidlo (1200,- za 1. vozidlo)

 • občanský průkaz (kde je trvalý pobyt v Praze 7)
 • velký technický průkaz (kde je žadatel vlastníkem), případně osvědčení o registraci vozidla nového typu (vydávané od roku 2006)

Jsem rezident a vlastním vozidlo, se kterým podnikám (1200,- za 1.vozidlo)

 • občanský průkaz (kde je trvalý pobyt v Praze 7)
 • velký technický průkaz se zapsaným IČ (kde je žadatel vlastníkem)

Jsem rezident a vlastním vozidlo na úvěr (1200,- za 1. vozidlo)

 • občanský průkaz (kde je trvalý pobyt v Praze 7)
 • kopie velkého technického průkazu (kde je žadatel vlastníkem)
 • originál osvědčení o registraci vozidla (malý TP)
 • originál úvěrové smlouvy

Jsem rezident a vlastním vozidlo na finanční leasing (1200,- za 1. vozidlo)

 • občanský průkaz (kde je trvalý pobyt v Praze 7)
 • kopie velkého technického průkazu (kde je žadatel uveden jako provozovatel) ,
 • originál osvědčení o registraci vozidla (malý TP)
 • originál leasingové smlouvy

Jsem rezident a vlastním vozidlo na operativní leasing (1200,- za 1. vozidlo)

 • občanský průkaz (kde je trvalý pobyt v Praze 7)
 • originál osvědčení o registraci vozidla (malý TP)
 • originál leasingové smlouvy, která je uzavřena minimálně na 3 měsíce (nárok na čtvrtletní kartu)

Jsem rezident a mám vozidlo pronajato z autopůjčovny (1200,- za 1. vozidlo)

 • občanský průkaz (kde je trvalý pobyt v Praze 7)
 • nájemní smlouva z autopůjčovny (musí být minimálně na 3 měsíce)
 • originál osvědčení o registraci (malý TP), v případě pronájmu od OSVČ musí být kopie velkého technického průkazu, kde je zapsané IČ (v případě zapsání RČ se dokládá platba silniční daně za předchozí období nebo registrace k dani v období stávajícím)
 • pronajímatel musí být oprávněn půjčovat a pronajímat vozidla (tzn. mít v předmětu podnikání pronájem a půjčování věcí movitých)

Jsem rezident a mám svěřené vozidlo od zaměstnavatele k soukromému užívání (1200,- za 1. vozidlo)

 • občanský průkaz (kde je trvalý pobyt v Praze 7)
 • osvědčení o registraci vozidla (kde je právnická osoba vlastníkem, případně vozidlo provozuje na základě smlouvy)
 • vyplněný formulář „Potvrzení o příjmu ze závislé činnost dle §6 odst. 6 zákona 586/1992 Sb.“ – včetně případných pronájmů a leasingových smluv

(1.    PK se vydává pouze na ½ roku, prodloužení možno už na rok)

 Jsem rezident, člen orgánu práv. osoby (jednatel) a využívám vozidlo pro soukromé účely  (1200,- za 1. vozidlo)

 • občanský průkaz (kde je trvalý pobyt v Praze 7)
 • osvědčení o registraci vozidla (kde je právnická osoba vlastníkem, případě vozidlo provozuje na základě smlouvy)
 • vyplněný formulář „Potvrzení o příjmu ze závislé činnost dle §6 odst.6 zákona 586/1992 Sb.“ – včetně případných pronájmů a leasingových smluv

(1.    PK se vydává pouze na ½ roku, prodloužení možno už na rok)

 Jsem rezident a mám svěřené vozidlo od zahraničního zaměstnavatele (1200,- za 1. vozidlo)

 • občanský průkaz (kde je trvalý pobyt v Praze 7)
 • technický průkaz
 • prohlášení zaměstnavatele uvádějící platnou identifikaci zaměstnavatele a svěření vozidla do užívání pro soukromé a služební účely podepsané statutárním zástupcem

(1.    PK se vydává pouze na ½ roku, prodloužení možno už na rok)

 Jsem abonent a v Praze 7 vlastním nemovitost (12 000,- za 1. vozidlo)

 • občanský průkaz (trvalý pobyt je mimo Prahu 7)
 • osvědčení o registraci vozidla (kde je žadatel vlastníkem), ostatní se řídí pravidly uvedenými výše

Firma má provozovnu v Praze 7 (12 000,- za 1. vozidlo)

 • občanský průkaz, ve kterém se ověřuje jméno jednatele společnosti společně s obchodním rejstříkem
 • technický průkaz  (kde je firma vlastníkem), je-li vozidlo psáno na jednatele a jeho RČ musí se doložit platba  silniční daně za minulý rok – kopie daňového přiznání k silniční dani)
 • nájemní smlouva na nebytové prostory v Praze 7, popř. výpis provozoven

Jsem rezident a mám svěřené vozidlo od zaměstnavatele pouze pro služební účely 12 000,- za 1. vozidlo)

 • občanský průkaz (kde je trvalý pobyt v Praze 7)
 • prohlášení od zaměstnavatele, že vozidlo je pouze pro služební účely v rámci servisu, pohotovosti….
 • originál osvědčení o registraci (malý TP), kde je firma vlastníkem (je-li vozidlo na leasing či úvěr musí být tyto údaje zapsané v prohlášení od zaměstnavatele a podepsané statutárním zástupcem)

Jsem OSVČ a v Praze 7 mám provozovnu (12 000,- za 1. vozidlo)

 • občanský průkaz (trvalý pobyt je mimo Prahu 7)
 • technický průkaz (kde žadatel je vlastníkem a vozidlo je na IČ, je-li vozidlo na RČ musí se doložit platba silniční daně za minulý rok – kopie daňového přiznání k silniční dani)
 • nájemní smlouva na nebytové prostory v Praze 7, popř. výpis provozoven

 Firma sídlící v Praze 7 (12 000,- za 1. vozidlo)

 • občanský průkaz, ve kterém se ověřuje jméno jednatele společnosti společně s obchodním rejstříkem
 • technický průkaz  (kde je firma vlastníkem), je-li vozidlo psáno na jednatele a jeho RČ musí se doložit platba silniční daně za minulý rok
 • je-li vozidlo na úvěr nebo leasing musí se doložit originál úvěrové nebo leasingové smlouvy a kopie velkého technického průkazu
 • nájemní smlouva na nebytové prostory v Praze 7, popř. výpis provozoven

Vozidlo se zakoupenou kartou je v servise, mám zapůjčen náhradní vůz (1 100,-)

 • občanský průkaz
 • osvědčení o registraci vozidla zapůjčeného vozidla (malý technický průkaz)
 • zakázkový list ze servisu, nebo potvrzení o převzetí vozidla do opravy
 • smlouva o zapůjčený náhradního vozidla, v případě využívání svého druhého vozu, či zapůjčení v rámci rodiny, či přátel postačí prohlášení, že v době opravy bude klient využívat daný vůz

Parkovací karta se vydává pouze na 1 měsíc, prodloužení je možné po doložení potvrzení o prodloužení doby opravy vozidla.

Za krátkodobou kartu se složí záloha 1000,- pro 1.vozidlo, 2000,- pro druhé vozidlo, 3000,- pro 3. vozidlo vratnou ihned po vrácení této provizorní karty. Nebude-li karta do 12. měsíců vrácena výdejně, záloha PROPADÁ.

 Koupě nového / ojetého vozu s již přidělenou SPZ (1 100,-)

 • vše k doptání na níže uvedených telefonních číslech

 Parkovací karty pro řemeslníky

 • parkovací karty pro řemeslníky se vydávají na základě doložení dokladu o zakázce (smlouva o dílo, objednávka, zakázkový list)
 • občanský průkaz, ve kterém se ověřuje jméno jednatele společnosti společně s obchodním rejstříkem
 • karta se vydává bez SPZ – na kartě je uvedeno jméno živnostníka či název firmy

 roční

 za první a další vozidlo

30 000,-Kč

 pololetní

 za první a další vozidlo

17 000,-Kč

 čtvrtletní

 za první a další vozidlo

  8 500,-Kč

 měsíční

 za první a další vozidlo

  3 000,-Kč

 týdenní

 za první a další vozidlo

    800,-Kč

Výdej parkovacích karet probíhá v souladu s METODIKOU vydanou Magistrátem hl. m. Prahy.

 V případě, že bude parkovací kartu vyřizovat zmocněnec, musí se ke všem dokladům navíc doložit PLNÁ MOC, která nemusí mít ověřený podpis zmocnitele. Pouze pokud budete mít k plné moci i originál dokladu totožnosti žadatele (občanský průkaz, platný pas)