Při podání žádosti o standardní občanský průkaz se strojově čitelnými údaji je nutná osobní přítomnost občana, aby bylo možné pořídit jeho fotografii a podpis.


Kde

Oddělení dokladů a evidence obyvatel

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý a čtvrtek
7.30 – 11.30
12.30 – 14.00
pátek
ZAVŘENO
Poslední příjem žádostí pro odbavení je půl hodiny před koncem úředních hodin.

Poslední příjem žádostí pro odbavení je půl hodiny před koncem úředních hodin.

Co

Pokud jste si však nejdéle před rokem pořídili cestovní pas (nebo standardní občanský průkaz s digitalizovanou fotografií a podpisem), můžete předložením žádosti i vyzvednutím hotového dokladu pověřit jinou osobu, která se nemusí prokazovat plnou mocí.

Ve stejném případě můžete o vydání občanského průkazu zažádat elektronicky. Formuláře, které je třeba zaslat na příslušný úřad, jsou k dispozici na stránkách ministerstva vnitra: Formuláře ke stažení – občanské průkazy

Za občana staršího 15 let může o vydání občanského průkazu požádat nebo ho vyzvednout rovněž člen domácnosti, pokud má soudem schváleno oprávnění zastupovat občana.