Při podání žádosti o standardní občanský průkaz se strojově čitelnými údaji je nutná osobní přítomnost občana, aby bylo možné pořídit jeho fotografii a podpis.


Kde

Oddělení dokladů a evidence obyvatel

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý a čtvrtek
7.30 – 11.30
12.30 – 14.00
pátek
po předchozí domluvě

Co

Pokud jste si však nejdéle před rokem pořídili cestovní pas (nebo standardní občanský průkaz s digitalizovanou fotografií a podpisem), můžete předložením žádosti i vyzvednutím hotového dokladu pověřit jinou osobu, která se nemusí prokazovat plnou mocí.

Ve stejném případě můžete o vydání občanského průkazu zažádat elektronicky. Formuláře, které je třeba zaslat na příslušný úřad, jsou k dispozici na stránkách ministerstva vnitra: Formuláře ke stažení – občanské průkazy

Za občana staršího 15 let může o vydání občanského průkazu požádat nebo ho vyzvednout rovněž člen domácnosti, pokud má soudem schváleno oprávnění zastupovat občana.