Pokud potřebujete občanský průkaz urychleně (typicky před volbami), můžete požádat o krátkodobý občanský průkaz s platností 1 měsíc, jehož vydání je rychlejší.


Kde

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor správních agend - oddělení dokladů a evidence obyvatel
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Oddělení dokladů a evidence obyvatel

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý a čtvrtek
7.30 – 11.30
12.30 – 14.00
pátek
po předchozí domluvě
placeholder

Kožíšková Štěpánka

vedoucí oddělení
dveře č. 1.08/1.08a
tel. +420220144210
KoziskovaS@Praha7.cz
dveře 1.08/1.08a

Pokud požádáte o vydání krátkodobého občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, kde máte trvalý pobyt, je schopen vydat ho na počkání. Současně se žádostí se podává žádost o vydání standardního průkazu se strojově čitelnými údaji.

Jak

Viz odkaz „Krátkodobý občanský průkaz bez strojově čitelných údajů“ zde.