Pokud jste nájemníkem v obecním bytě, minimálně jednou za tři roky u vás naši pracovníci provedou kontrolu. Obvykle probíhají kontroly v celém domě, je tedy pravděpodobné, že ve stejném týdnu nebo měsíci budou kontrolováni i vaši sousedé.


Kontrola trvá velice krátce, zpravidla ne déle než půl hodiny. Pracovník kontroly si prohlédne všechny místnosti v bytě. Zkontroluje, jestli není byt poškozen. Nájemník zodpoví pracovníku kontroly několik jednoduchých otázek týkajících se užívání bytu a osob v něm žijících. O celém průběhu kontroly bude sepsán dvoustránkový protokol. Kopie protokolu bude nájemníkovi zaslána poštou nebo emailem.

V případě nebytového prostoru bude ověřen technický stav nebytového prostoru a všech jeho místností a součástí. Bude ověřeno, zda je prostor užíván v souladu s nájemní smlouvou a ujednaným účelem. Bude ověřeno, zda se v nebytovém prostoru nevyskytují nepovolané osoby, tj. takové osoby, které zjevně nesouvisí s vykonávanou podnikatelskou činností, nebo nebytový prostor využívají k jinému účelu, než který byl ujednán nebo než pro který je určen. U nebytových prostorů sloužících k podnikatelské činnosti bude ověřeno, že je nebytový prostor řádně označen (tj. trvale a zvenčí viditelně označen obchodní firmou, názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem osoby, popřípadě otvírací dobou). O kontrole bude sepsán kontrolní protokol, jeho kopie bude zaslána nájemci poštou nebo emailem. Jeho vzor si můžete prohlédnout níže.

O kontrole budete informováni v dostatečném předstihu dopisem s číslem jednacím a hlavičkou Městské části Praha 7 a s uvedením kontaktních údajů. Pracovník kontroly si s vámi telefonicky nebo emailem domluví konkrétní termín v uvedených pracovních hodinách, a při osobním kontaktu se Vám na požádání legitimuje. Důrazně varujeme: neumožňujte vstup do bytu nikomu jinému. V případě podezření kontaktujte policii nebo si věc ověřte telefonicky na čísle 220 144 232 u Odboru majetku Úřadu Městské části Praha 7. Před provedením kontroly můžete také navštívit Odboru majetku Úřadu Městské části Praha 7 osobně, v úřední dny pondělí a středa 8.00-11.30, 12.30-17.30. Kontroly ze strany pracovníků Úřadu Městské části Praha 7 probíhají pouze v bytech, které pronajímá Městská část Praha 7. V žádném případě se netýkají bytů v osobním nebo družstevním vlastnictví.

Z důvodu kontroly je nejvhodnější, aby byt ke kontrole zpřístupnila osoba, se kterou byla uzavřena nájemní smlouva. Je ale možné, aby byt zpřístupnil jiný člen domácnosti, příbuzný nebo jiná osoba. U nebytových prostorů může předmět nájmu zpřístupnit zaměstnanec určený nájemcem.


Kontrolní protokol pro byty k nahlédnutí ZDE.

Kontrolní protokol pro nebytové prostory k nahlédnutí ZDE.

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor majetku
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
8.00 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
pouze na objednání