Jestliže chcete požádat o podporované bydlení na území Prahy 7 a splňujete požadované podmínky, můžete se přihlásit do pořadníku podporovaného bydlení. Byty se sníženým nájmem jsou přednostně určeny pro cílenou pomoc ohroženým občanům MČ Praha 7. Proto doporučujeme žádost a požadavky nejprve konzultovat na našem Kontaktním místě pro bydlení, kde vám poradí, jak situaci nejlépe řešit, a následně  vám i pomohou s vyplněním žádosti.  


Pořadník 

Pořadník – září 2019


Souhlas s uveřejněním jména a příjmení – byty

Vzor nájemní smlouvy MČ Praha 7

Formulář žádosti o byt podporovaného bydlení MČ Prahy 7

Principy posuzování žádostí o podporované bydlení

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor majetku - oddělení pronájmů
nábř. Kpt. Jaroše 1000
Praha 7

Úřední hodiny

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě

Smiešková Dorota

koordinátorka Kontaktního místa pro bydlení
dveře č. 86/13
tel. +420778110027
gsm. +420778110027
SmieskovaD@Praha7.cz