Pokud se rozhodnete opravovat majetek, který máte v nájmu, je nutné k opravě přistupovat zodpovědně, s rozvahou a v co největší míře zachovat stávající materiály a řemeslné detaily, které v dnešní době rychle mizí. Často se jedná o prvky související s dobou vzniku, které jsou cenné, i když ne na první pohled rozpoznatelné. Ve výsledku však zvyšují celkovou hodnotu pronajatého majetku i přes možné navýšení počátečních nákladů na repase, repliky atd. Proto jsme pro nájemce obecních bytů připravili jednoduchou příručku Manuál pro opravy obecních bytů, který můžete využít i při opravách nebytových prostor.


Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor majetku
nábř. Kpt. Jaroše 1000
Praha 7

Odbor majetku

pondělí
8.00 – 12.00
13.00 – 17.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě
středa
8.00 – 12.00
13.30 – 17.00

Manuál oprav si můžete stáhnout ZDE.

Informace o možnosti samooprav naleznete ZDE.

Typicky se jedná o parkety, dlažbu v předsíních, komorách, kuchyních, na chodbách a balkonech, obklady, terazzo, štuky, špaletová okna, dveře s kováním, původní truhlářské ostění kolem oken a dveří, lustry a jiná svítidla, doplňky bytu jako zvonek, dveřní štítek, kamna, komíny, prosklené stěny dělící vnitřní prostor především ve funkcionalistických domech, pískovaná skla s motivy především v secesních domech atd. U dveří a oken budou upřednostněny repase nebo truhlářské kopie.

U obkladů a podlah bude vždy zvážena možnost doplnění původního stavu novým obkladem, parketami apod. Stručný nástin představuje katalog hodnotných prvků v tomto Manuálu. Katalog nemá ambici zcela postihnout hodnotné prvky, na konkrétních fotografiích pouze nabízí ukázky prvků, které by měly být zachovány. Rozhodnutí zachovat či nahradit učiní přizvaný architekt a zástupce městské části na schůzce v bytu před opravou. Tímto pokynem je zhotovitel, zpravidla stavební firma provádějící opravu nebo nájemník, povinen se řídit. V případě nových prvků nebo materiálů je součástí Manuálu katalog referenčních prvků a materiálů (s možností volby standardu).

Zde je k dispozici Metodická příručka k opravám, ve které naleznete informace o opravách oken, dveří a dalších prosklených konstrukcí.