Pokud se rozhodnete opravovat majetek, který máte v nájmu, je nutné k opravě přistupovat zodpovědně, s rozvahou a v co největší míře zachovat stávající materiály a řemeslné detaily, které v dnešní době rychle mizí. Často se jedná o prvky související s dobou vzniku, které jsou cenné, i když ne na první pohled rozpoznatelné. Ve výsledku však zvyšují celkovou hodnotu pronajatého majetku i přes možné navýšení počátečních nákladů na repase, repliky atd. Proto jsme pro naše nájemce připravili jednoduchou příručku Manuál pro opravy obecních bytů, který můžete využít i při opravách nebytových prostor. Dále je zde k dispozici Metodická příručka k opravám oken, dveří a dalších prosklených konstrukcí. V případě nebytových prostor, které umožňují umístění reklamy, prosím respektujte Pravidla pro umísťování zařízení a staveb reklamní a informační povahy na území městské části Praha 7.


Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor majetku
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Odbor majetku

pondělí
8.00 – 12.00
13.00 – 17.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě
středa
8.00 – 12.00
13.30 – 17.00
placeholder

Bohuňovský Josef

vedoucí oddělení
dveře č. 4.06b
tel. +420220144183
gsm. +420604556175
BohunovskyJ@Praha7.cz
dveře 4.06b