Záměr soutěže na komerční pronájem OMA-B-001-2019 (Pronájem bytu č. 7 v domě Letohradská 14/804)