Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Poliklinika Prahy 7, objekt Fr. Křížka 22 - výroba a instalace orientačního systémuTato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána podle Pravidel MČ P7 pro zadávání veřejných zakázek (viz Usnesení RMČ P7 č. 0175/18-R ze dne 6. 3. 2018) a dle ust. § 6, 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.