Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Trojská, Praha 7 - TrojaOpatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Trojská, Praha 7 – Troja

z důvodu zlepšení dopravní situace