Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na území MČ Prahy 7Opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na území MČ Prahy 7,  8.9.2018  12:00 -23:00 hodin

 

Sportovní akce Birell Grand Prix Praha 2018