Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Schválený závěrečný účet a účetní uzávěrka MČ Praha 7 za rok 2017Zveřejňované informace dle zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Schválený rozpočet MČ Praha 7 pro rok 2018

Schválený střednědobý výhled rozpočtu do roku 2023

Závěrečný účet roku 2017

Rozpočtová opatření roku 2018