Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Poptávkové řízení - pozice Technický redaktor/kaPoptávkové řízení – pozice Technický redaktor/ka   

odbor Kancelář starosty a tajemníka ( KST )

 

Sjednaný druh práce:

Technický redaktor – Odbor Kancelář starosty a tajemníka (KST)

 Správa a editace obsahu internetových stránek MČ Praha 7.

 Příprava článků pro časopis MČ Praha 7 Hobulet.

 Komunikace s odbory Úřadu MČ Praha 7, dalšími úřady a externími organizacemi za účelem získávání podkladů pro informování veřejnosti.

 Editace a stylistická úprava získaných podkladů a jejich publikace na webových stránkách Prahy 7 a v časopise MČ Praha 7 Hobulet.