Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Rozhodnutí o umístění stavby - nové trasy horkovoduRozhodnutí o umístění stavby – nové trasy horkovodu – obnova RTZ Šimáčkova a RTZ Schnirchova