Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Informace o výsledcích kontrol za rok 2017Městská část Praha 7, Úřad městské části, Útvar kontroly, auditu a stížností v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „kontrolní řád“) zveřejňuje obecné informace o výsledcích kontrol provedených v roce 2017