Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


MHMP - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny Z 3175/12 vlny 12 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města PrahyMHMP – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny Z 3175/12 vlny 12 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

 

Veřejné projednání se bude konat dne 13. 11. 2020 od 9:30 hod.

 

Vzhledem k tomu, že krizová opatření, týkající se shromažďování většího počtu osob na jednom místě, stále trvají a na základě doporučení obsažených v metodickém sdělení se bude veřejné projednání konat prostřednictvím on-line streamované videokonference.