Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - U Papírny, Železničářů, Praha 7



Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – U Papírny, Železničářů, Praha 7

 

Platnost dopravního značení:  22. 10. 2020