Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - U Staré plynárny - západní chodník, Plynární u křižovatky s ul. U Staré plynárny, Praha 7Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – U Staré plynárny – západní chodník, Plynární u křižovatky s ul. U Staré plynárny, Praha 7

Dopravní značky B 28 budou umístěny 7 dní před dnem platnosti.

Instalace dopravního značení a zařízení bude provedena v termínu  3. 10. – 31. 10. 2020