Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Výzva - oznámení výběrového řízení - ZŠ TGM reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - výměna nefunkčního gastrozařízeníTato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána podle Pravidel MČ P7 pro zadávání veřejných zakázek (viz Usnesení Rady MČ P7 č. 0831/18-R ze dne 27. 11. 2018) a dle ust. § 6, 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka a zapojení konvektomatu a multifunkční pánve do elektro gastroprovozu ZŠ TGM. Jedná se o volně stojící gastrozařízení. Konvektomat bude umístěn na místo soustavy 3 stávajících elektrických trub. Pánev je řešena jako výměna kus za kus. V ceně je instalace nového zařízení, odvoz a likvidace stávajícího zařízení.