Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


MHMP - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o společném jednání a vystavení návrhu změn vlny 15 - Z 3224/15, Z 3226/15, Z 3244/15, Z 3245/15, Z 3247/15, Z 3248/15 a Z 3249/15 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města PrahyMHMP – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o společném jednání a vystavení návrhu změn vlny 15 – Z 3224/15, Z 3226/15, Z 3244/15, Z 3245/15, Z 3247/15, Z 3248/15 a Z 3249/15 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

Společné jednání se bude konat dne 6. 10. 2020 od 9.00 hod.

Vzhledem k tomu, že krizová opatření týkající se shromažďování většího počtu osob na jednom místě stále trvají a na základě doporučení obsažených v metodickém sdělení se bude společné jednání konat prostřednictvím on-line streamované videokonference.