Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Oznámení a zveřejnění záměru na uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 4.6. 2019 na pronájem pozemku parc. č. 628/2 a 628/3 v k.ú. Holešovice (východní část parku na Ortenově náměstí)Oznámení a zveřejnění záměru na uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 4.6. 2019 na pronájem pozemku parc. č. 628/2 a 628/3 v k.ú. Holešovice (východní část parku na Ortenově náměstí)