Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Partyzánská a Na Zátorách, Praha 7Opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – Partyzánská a Na Zátorách, Praha 7

Instalace dopravního značení bude provedena v termínu od 01.09.2020 trvale