Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Pplk. Sochora, Františka Křížka, P7Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Pplk. Sochora, Františka Křížka, P7

 

Instalace dopravního značení a zařízení bude provedena v termínu  23. 07. – 24. 07. 2020