Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Oznámení a zveřejnění záměru na uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě na pozemek parc. č. 306 (součástí je stavba č.p. 300 v ulici Rajská), dále parc. č. 305, 307/1 a 308 (od 1.1.2021) v k.ú. HolešoviceOznámení a zveřejnění záměru na uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě na pozemek parc. č. 306 (součástí je stavba č.p. 300 v ulici Rajská), dále parc. č. 305, 307/1 a 308 (od 1.1.2021) v k.ú. Holešovice