Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Partyzánská a Na Zátorách, Praha 7Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Partyzánská a Na Zátorách, Praha 7

 

Instalace dopravního značení a zařízení bude provedena v termínu od  01. 07. 2020 do 15. 09. 2020