Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o návhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek (místní komunikace Za Elektrárnou - u mostu přes plavební kanál)VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámení o návhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek (místní komunikace Za Elektrárnou – u mostu přes plavební kanál)

 

Instalace dopravního značení a zařízení bude provedena k 31. 08. 2020 s účinností od 01. 09. 2020 trvale.