Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Dražební vyhláška - elektronická dražba movitých věcí, č.j.: 067 EX 16502/18-57Dražební vyhláška – elektronická dražba movitých věcí, č.j.: 067 EX 16502/18-57

 

Movité věci určené k dražbě je možno prohlédnout dne 16.7.2020 od 9:30 do 9:55 hod

Na adrese: odstavné parkoviště Dubeč, Ke Křížkám 2, Dubeč.