Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Referent oddělení hospodaření s majetkem - Odbor majetku (OMA)Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – Referent oddělení hospodaření s majetkem – Odbor majetku (OMA)

 

Náplň práce:

Zajišťuje komplexní správu a údržbu svěřeného nemovitého majetku MČ Praha 7, vyjma školských budov.

Komplexně vede agendu nabývání a prodeje svěřeného nemovitého majetku MČ Praha 7, včetně realizace všech navazujících procesů.

Zajišťuje ocenění svěřeného nemovitého majetku MČ Praha 7.

Zajišťuje veškeré informace z katastru nemovitostí potřebné pro výkon správy svěřeného nemovitého majetku MČ Praha 7

Zajišťuje pojištění svěřeného nemovitého majetku MČ Praha 7

Vyjadřuje se k opravám a udržovacím pracím prováděných nájemci bytových a nebytových jednotek, na svěřeném nemovitém majetku MČ Praha 7, koordinuje (případně zajišťuje) administraci změn užívání nemovitého majetku MČ Praha 7 u příslušného stavebního řádu.

Koordinuje účast MČ Praha 7, jakožto jednoho člena společenství vlastníků, v provozních věcech prostřednictvím zplnomocněné správní firmy.