Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Oznámení o zahájení územního řízení - \"720512-Praha 7, propojení Na Ovčinách směr Antonínská, k.ú. Holešovice\"Oznámení o zahájení územního řízení – „720512-Praha 7, propojení Na Ovčinách směr Antonínská, k.ú. Holešovice“