Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Oznámení o zahájení řízení - Žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením - Stavební úpravy a nástavba domu čp. 844, Haškova 11 v Praze 7Oznámení o zahájení řízení

Předmětem žádosti je povolení změny stavby před jejím dokončením:

Stavební úpravy a nástavba domu čp. 844 v Praze 7 – Holešovicích, Haškova 11 za účelem vybudování 3 bytů včetně plynového etážového topení, přístavba výtahu ke dvorní fasády domu – změna termínu dokončení stavby do 30.9.2021.

 

Jelikož jsou mu dobře známy poměry stanoviště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upouští od ohledání na místě a ústního jednání.