Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Oznámení o zahájení společného řízení - Půdní vestavba s nástavbou a přístavba výtahu k bytovému domu U Uranie 1206/11, Praha 7Oznámení o zahájení společného řízení – Půdní vestavba s nástavbou a přístavba výtahu k bytovému domu U Uranie 1206/11, Praha 7

 

Dotčené orgány mohou uplatnit svá závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do 15 dnů od doručení tohoto oznámení.