Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Referent vodohospodářského oddělení (SÚ)Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – Referent vodohospodářského oddělení (SÚ)

 

Náplň práce:
Aplikace postupů podle vodního a stavebního zákona v rozsahu agendy prvoinstančního speciálního stavebního úřadu vodoprávního. Zejména se jedná o vydávání stavebních povolení, souhlasů s ohlášeným záměrem, rozhodnutí o naklání s vodami a závazných stanovisek ke stavbám v záplavovém území.