Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Referent stavebního oddělení (SÚ)Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – Referent stavebního oddělení (SÚ)

 

Náplň práce:
Aplikace postupů podle stavebního zákona v rozsahu agendy obecného stavebního úřadu.
Zejména se jedná o vydávání stavebních povolení, souhlasů s ohlášeným záměrem, souhlasů se změnou v užívání stavby, povolení stavby ve společném řízení, povolení změny stavby, kolaudačních souhlasů nebo rozhodnutí