Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora - Bytový dům V Závětří 385/8 v k.ú. Holešovice, Praha 7Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

 

Změna stavby před dokončením se týká stavby nazvané v projektové dokumentaci:

Bytový dům V Závětří 385/8 na pozemku parc. č. 413 a 1219/10 na pozemku parc. č. 414, v k.ú. Holešovice, Praze 7 – změna v užívání stavby – ateliérů na bytové jednotky