Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les - v 18.-19. týdnu roku 2020 byla zahájena 2 správní řízeníOznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les – v 18.-19. týdnu roku 2020 byla zahájena 2 správní řízení