Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Vyhlášení popisu věcí - (KRPA - 167001-531/TČ-2018-001172-1)Vyhlášení popisu věcí – (KRPA – 167001-531/TČ-2018-001172-1)

Věci obsažené v seznamu pocházejí z rozsáhlé trestné činnosti, a to vlopání do objektů a provozoven na území hl. města Prahy a v současné době není pobyt poškozeného znám.