Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Usnesení - odročení dražby movitých věcí oznámenou dražební vyhláškou ze dne 17.2.2020, č.j. 149 EX 6025/19-18Usnesení – odročení dražby movitých věcí oznámenou dražební vyhláškou ze dne 17.2.2020, č.j. 149 EX 6025/19-18

 

I. Dražba (dražební rok) movitých věcí oznámená dražební vyhláškou ze dne 17.2.2020, č.j. 149 EX 6025/19-18, odročená usnesením č.j. 149 EX 6025/19-19, se odročuje na 16.7.2020 od 09:00 na adrese Zenklova 293/122, Praha 8.


II. V ostatním zůstává dražební vyhláška ze dne 17.2.2020, č.j. 149 EX 6025/19-18, nezměněna.