Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Vyhlášení dotačního řízení MČ Praha 7 v programu Podpora sportovní činnosti pro rok 2020Vyhlášení dotačního řízení MČ Praha 7 v programu Podpora sportovní činnosti pro rok 2020

 

Vyhlášení dotačního řízení MČ Praha 7 v programu Podpora sportovní činnosti pro rok 2020

Finanční podpora je poskytována na podporu činnosti realizované nestátními neziskovými organizacemi vykonávajícími veřejně prospěšné činnosti, působícími na území MČ Praha 7, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých sportovních organizacích v roce 2020.

Žádosti o dotace se podávají v termínu od 11. do 17. 5. 2020. 

Podrobné informace k dotačnímu řízení MČ Praha 7 v programu Podpora sportovní činnosti pro rok 2020 zde.