Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Vyrozumění o pokračování v řízení - Nástavba objektu č.p. 979 v k.ú. Bubeneč a související stavební úpravy Praha, Bubeneč č.p. 979, Korunovační 21Vyrozumění o pokračování v řízení – Nástavba objektu č.p. 979 v k.ú. Bubeneč a související stavební úpravy Praha, Bubeneč č.p. 979, Korunovační 21

 

Stavební úřad Městské části Praha 7, jako příslušný správní orgán v souladu s ustanovením § 65 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vyrozumívá účastníky řízení, že byly doplněny podklady pro vydání rozhodnutí a proto

p o k r a č u j e   v   ř í z e n í