Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


MHMP - ROZHODNUTÍ PRIMÁTORA HL.M. PRAHY o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území hl. m. Prahy za nouzového stavu ze dne 17. března 2020 č. 2/2020/COV19ROZHODNUTÍ PRIMÁTORA HL.M. PRAHY o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území hl. m. Prahy za nouzového stavu ze dne 17. března 2020 č. 2/2020/COV19

 

Primátor  hl.m. Prahy   n a ř i z u j e   zákaz vstupu, pobytu a pohybu veřejnosti bez ochranných prostředků dýchacích cest (roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné tkaniny) počínaje dnem 18.03. 2020 od 12:00 hod. do odvolání, nejdéle však po dobu trvání krizového stavu.