Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


MHMP - NAŘÍZENÍ veřejným zřizovatelům škol a školských zařízeníNAŘÍZENÍ

veřejným zřizovatelům škol a školských zařízení

poskytovat veškerou potřebnou součinnost primátorovi hl.m. Prahy v procesu zajišťování vykonávání péče o děti ve věku od 3 do 10 let ve skupinách po nejvýše 15 dětech. Na základě a ve smyslu Usnesení vlády ČR č. 2019 ze dne 15.3.2020 k tomu určuji školy a školská zařízení na území hl.m. Prahy, jejichž seznam se nachází v příloze tohoto nařízení.