Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


MHMP - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o ZRUŠENÍ konání veřejného projednání návrhu změn vlny 17 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy



MHMP – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – oznámení o ZRUŠENÍ konání veřejného projednání návrhu změn vlny 17 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

Z 3212/17, Z 3268/17, Z 3272/17, 3275/17, Z 3276/17, Z 3277/17, Z 3278/17, Z 3279/17 a Z 3280/17

S ohledem na aktuální situaci s přihlédnutím k nařízení Vlády České republiky je plánované Veřejné projednání, které se mělo konat dne 26. 3. 2020 od 9.30 hod. v sále CAMP – amfiteátr, Vyšehradská 51, Praha 2  ZRUŠENO.