Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


MHMP - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o ZRUŠENÍ konání veřejného projednání návrhu změn vlny 12 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města PrahyMHMP – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – oznámení o ZRUŠENÍ konání veřejného projednání návrhu změn vlny 12 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

Z 3148/12, Z 3158/12 a Z 3183/12

 

S ohledem na aktuální situaci s přihlédnutím k nařízení Vlády České republiky je plánované Veřejné projednání, které se mělo konat dne 24. 3. 2020 od 10.30 hod. v sále CAMP – amfiteátr, Vyšehradská 51, Praha 2  ZRUŠENO.