Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Šmeralova 1, Praha 7Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Šmeralova 1, Praha 7

 

Instalace dopravního značení a zařízení bude provedena v termínu  01.04. – 29.04.2020