Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


MHMP - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 09 úprav U 1372/09 a U 1373/09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města PrahyMHMP – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 09 úprav U 1372/09 a U 1373/09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

 

Veřejné projednání se bude konat dne 9.4.2020 od 14:00 hod. v sále CAMP – amfiteátr, Vyšehradská 51, Praha 2