Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


MHMP - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 17 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města PrahyMHMP – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 17 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

 

Změny vlny 17:   Z 3212/17, Z 3268/17, Z 3272/17, Z 3275/17, Z 3276/17, Z 3277/17, Z 3278/17, Z 3279/17 a Z 3280/17

 

Veřejné projednání se bude konat dne 26. 3. 2020 od 9.30 hod. v sále CAMP – amfiteátr, Vyšehradská 51, Praha 2