Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


MHMP - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o společném jednání a vystavení návrhu změn vlny 12 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města PrahyMHMP – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o společném jednání a vystavení návrhu změn vlny 12 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

Z 3129/12, Z 3130/12, Z 3134/12, Z 3137/12, Z 3140/12, Z 3141/12, Z 3144/12, Z 3145/12, Z 3146/12, Z 3147/12, Z 3149/12, Z 3154/12,
Z 3155/12, Z 3157/12, Z 3159/12, Z 3160/12, Z 3161/12, Z 3162/12, Z 3163/12, Z 3165/12, Z 3166/12, Z 3171/12, Z 3172/12, Z 3173/12,
Z 3174/12, Z 3178/12, Z 3180/12 a Z 3181/12

Společné jednání se bude konat dne 10. 3. 2020 od 10.30 hod. v sále CAMP – amfiteátr, Vyšehradská 51, Praha 2.