Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Usnesení - odvolání elektronické dražby nemovité věci vedené pod č.j.: 024 EX 1134/15-293 a zahájení nové elektronické dražby vedené pod č.j.: 024 EX 1134/15-325Usnesení – odvolání elektronické dražby nemovité věci vedené pod č.j.: 024 EX 1134/15-293 a zahájení nové elektronické dražby vedené pod č.j.: 024 EX 1134/15-325

 

Čas zahájení elektronické dražby spoluvlastnického podílu k nemovité věci stanovený usnesením č.j. 024 EX 1134/15-293 ze dne 17.12.2019 na den 12.02.2020 v 11.30 hod. s dobou ukončení elektronické dražby dne 12.02.2020 v 11.45 hod., se o d v o l á v á.


Čas zahájení elektronické dražby se nově stanovuje na den 01.04.2020 od 10.00 hod. s dobou ukončení elektronické dražby dne 01.04.2020 v 10.45 hod.