Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Usnesení - odvolání elektronické dražby nemovité věci vedené pod č.j.: 024 EX 1134/15-294 a zahájení nové elektronické dražby vedené pod č.j.: 024 EX 1134/15-326Usnesení – odvolání elektronické dražby nemovité věci vedené pod č.j.: 024 EX 1134/15-294 a zahájení nové elektronické dražby vedené pod č.j.: 024 EX 1134/15-326

 

Čas zahájení elektronické dražby spoluvlastnického podílu k nemovité věci stanovený usnesením č.j. 024 EX 1134/15-294 ze dne 17.12.2019 na den 12.02.2020 v 11.45 hod. s dobou ukončení elektronické dražby dne 12.02.2020 ve 12.00 hod., se o d v o l á v á.


 Čas zahájení elektronické dražby se nově stanovuje na den 01.04.2020 od 10.15 hod. s dobou ukončení elektronické dražby dne 01.04.2020 v 10.30 hod.