Praha 7  \  Úřední deska

Úřední deska


Informace o výsledcích kontrol za rok 2019Městská část Praha 7, Úřad městské části, Odbor živnostenský informuje ve smyslu ustanovení § 26 zákona č. 255/2012, o kontrole (kontrolní řád), o výsledcích kontrol provedených pracovníky kontrolního oddělení v roce 2019.